Tin nổi bật

Giới thiệu chung

Lễ hội Đền Cửa Ông được công nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức công nhận Lễ hội Đền Cửa Ông là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Giới thiệu về phường Cửa Ông
Trong lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam, nhiều miền đất đã sớm nổi tiếng bởi sự giàu đẹp của thiên nhiên, bởi truyền thống lịch sử và văn hóa đặc sắc. Phát triển song hành với đất nước qua các thời kỳ, những miền đất ấy ngày càng có vị trí quan trọng về nhiều mặt, trở thành niềm tự hào của nhân dân địa phương và động lực trong sự nghiệp xây dựng cuộc sống mới. Cửa Ông - chính là một miền đất như vậy.