Tin nổi bật

Tin hoạt động của Đảng ủy

Chiều ngày 28/10, Đảng ủy phường Cửa Ông tổ chức hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW ngày 14/05/2011 và tiếp tục triển khai chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy phường Cửa Ông khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

        Qua 05 năm triển khai đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn phường Cửa Ông đã giúp cho cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ nhận thức sâu sắc về những nội dung, những giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trên toàn địa bàn. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thể hiện trong giao tiếp và lối sống, làm cho cán bộ đảng viên nêu cao hơn về tinh thần trách nhiệm. Từng bước đẩy lùi hiện tượng suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội. Các cấp ủy Đảng, chính quyền phường đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo, tìm tòi những cách thức triển khai phù hợp với địa phương, đơn vị, cụ thể hóa nội dung Chỉ thị, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị mình; gắn việc thực hiện Chỉ thị với việc giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm ở địa  phương, đơn vị, đã giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề tồn đọng. Qua đó góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của địa phương.

Đảng ủy phường Cửa Ông khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

        Nhân dịp này, Đảng ủy phường Cửa Ông đã biểu dương khen thưởng 32 tập thể và 65 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nguồn: http://www.quangninh.gov.vn/