Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

Ngày 18/8/2016, phường Cửa Ông tổ chức kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2016) và ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Văn nghệ chào mừng

                                                                  Quang cảnh lễ kỷ niệm

     Tại lễ kỷ niệm các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của  lực lượng CAND trong 71 năm xây dựng và trưởng thành, trong đó khẳng định: Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, các thế hệ công an phường Cửa Ông đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện, từng bước khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Nhiều cán bộ, chiến sỹ đã lập được những chiến công và nhận được các phần thưởng cao quý của Đảng, nhà nước trao tặng, nhiều đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt từ Công an thành phố đến Công an tỉnh. Đồng thời gắn bó mật thiết với nhân dân và thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước như: "Công an Quảng Ninh vì nhân dân phục vụ", "Ba giỏi, bốn tốt", "Cảnh sát khu vực vì nhân dân phục vụ"....Bên cạnh đó qua 11 năm thực hiện ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn phường Cửa Ông đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo nhân dân tham gia và đem lại hiệu quả thiết thực. Đã xuất hiện và phát huy tốt nhiều mô hình quần chúng đảm bảo ANTT như: Cụm đơn vị an toàn, địa bàn an toàn; tổ nhân dân tự quản về ANTT; Cảm hóa giáo dục người lầm lỗi ở cộng đồng dân cư... góp phần tích cực trong công tác, phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn tội phạm đảm bảo ANTT tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội địa phương phát triển . 

Ký kết giao ước thi đua hưởng ứng ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ


Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
      Trong dịp này UBND phường Cửa Ông đã khen thưởng 21 tập thể, 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Đồng thời phát động và ký kết giao ước thi đua hưởng ứng ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ với 5 nội dung trọng tâm nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo giữ vững ANTT trên địa bàn./.
 

(Nguồn: http://www.quangninh.gov.vn).