Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục xin cai nghiện tại gia đình và cộng đồng
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 5 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung: Thủ tục  xin cai nghiện tại gia đình và cộng đồng
* Trình tự thực hiện:  
          - Cá nhân tự lập hồ sơ hoặc đến UBND xã, phường, thị trấn để được hướng dẫn làm hồ sơ theo quy định;
          - Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” UBND xã, phường, thị trấn;
          - Bộ phận một cửa UBND xã, phường, thị trấn:
          + Hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ;
          + Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.
          - Trả kết quả cho cá nhân theo thời gian quy định.
* Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “một cửa” UBND xã, phường, thị trấn
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ gồm:
+ Đơn đăng ký tự nguyện cai nghiện tại gia đình của bản thân hoặc gia đình, người giám hộ của người nghiện ma túy. Nội dung đơn phải bao gồm các nội dung: tình trạng nghiện ma túy; các hình thức cai nghiện ma túy đã tham gia; tình trạng sức khỏe; cam kết tự nguyện cai nghiện ma túy tại gia đình;
+ Bản sơ yếu lý lịch của người nghiện ma túy;
+ Kế hoạch cai nghiện cá nhân của người nghiện ma túy.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết: 03 ngày
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND xã, phường, thị trấn
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn
- Cơ quan phối hợp: Không
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính
* Lệ phí : Không
* Tên mẫu đơn, mẫu t khai: không
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không
*Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 9/9/2010 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng;
- Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT/BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 10/2/2012 của liên Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Bộ Y tế, Bộ Công an về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 9/9/2010 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.
 
File đính kèm: Tải file