Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục xét tặng Danh hiệu gia đình văn hóa
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 10 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung:  
Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ Hà Thị Thanh Thảo 1 ngày - Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng
- Bản tóm tắt thành tích của hộ gia đình trong đó ghi rõ thành tích để đề nghị công nhận Gia đình văn hóa
- Biên bản xét khen thưởng     ( 01 bộ)
Bước 2 Thẩm định hồ sơ Hà Thị Thanh Thảo 8 ngày
Bước 3 Lãnh đạo UB phê duyệt Phạm Thành Trung
(Chủ tịch)
1 ngày
Bước 4 Trả kết quả Đỗ Thị Bích Liên  
File đính kèm: Tải file