Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục tiếp nhận Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo , nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng.
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: Không quy định ngày
Lệ phí: Không
Nội dung:
Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ Hà Thị Thanh Thảo Không quy định ngày Thành phần thông báo ( theo mẫu)  ( 01 văn bản)
Bước 2 Thẩm định hồ sơ Hà Thị Thanh Thảo
Bước 3 Lãnh đạo UB phê duyệt Vũ Hồng Chương (Phó CT)
Phạm Thành Trung (Chủ tịch)
Bước 4 Trả kết quả Đỗ Thị Bích Liên  
File đính kèm: Tải file