Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 03 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung:
Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ Hà Thị Thanh Thảo 1ngày Thông báo về người đại diện cơ sở tín ngưỡng ( theo mẫu)  ( 01  văn bản)
Bước 2 Thẩm định hồ sơ Hà Thị Thanh Thảo 1 ngày
Bước 3 Lãnh đạo UB phê duyệt Vũ Hồng Chương (Phó CT)
Phạm Thành Trung (Chủ tịch)
1 ngày
Bước 4 Trả kết quả Đỗ Thị Bích Liên  
File đính kèm: Tải file