Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 10 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung:
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất
 
Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ Lương Thị Mỹ Dung 1 ngày - Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng
- Biên bản xét duyệt của Hội đồng thi đua - khen thưởng đơn vị
- Báo cáo thành tích (có xác nhận của đơn vị quản lý trực tiếp và cơ quan có thẩm quyền      ( 01 bộ)
Bước 2 Thẩm định hồ sơ Lương Thị Mỹ Dung 8 ngày
Bước 3 Lãnh đạo UB phê duyệt Phạm Thành Trung(Chủ tịch) 1 ngày
Bước 4 Trả kết quả Đỗ Thị Bích Liên  
File đính kèm: Tải file