Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục lập hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào các cơ sở bảo trợ xã hội
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 10 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung: Thủ tục lập hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào các cơ sở bảo trợ xã hội
Trình tự thực hiện:
          - Cá nhân tự lập hồ sơ hoặc đến UBND xã, phường, thị trấn để được hướng dẫn làm hồ sơ theo quy định;
          - Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” UBND xã, phường, thị trấn;
          - Bộ phận một cửa UBND xã, phường, thị trấn:
          + Hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ;
          + Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.
          - Trả kết quả cho cá nhân theo thời gian quy định.
* Cách thức thực hiện: cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại “bộ phận một cửa” UBND xã, phường, thị trấn
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ gồm:
+ Biên bản tiếp nhận đối tượng có chữ ký của cá nhân hoặc đại diện cơ quan, đơn vị phát hiện ra đối tượng (nếu có). Đối với đối tượng là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân bị xâm hại tình dục, nạn nhân bị buôn bán và nạn nhân bị cưỡng bức lao động, biên bản tiếp nhận không bắt buộc có chữ ký của đối tượng.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời gian thực hiện: Tiếp nhận ngay các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội. Các thủ tục, hồ sơ phải hoàn thiện trong 10 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận đối tượng.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp (trẻ em bị bỏ rơi; nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động) hoặc thân nhân của đối tượng; đại diện các cơ quan, đơn vị phát hiện ra đối tượng.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND xã, phường, thị trấn
            - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không
          - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn
          - Cơ quan phối hợp: Cơ sở bảo trợ xã hội
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định tiếp nhận đối tượng của Thủ trưởng cơ quan quản lý cơ sở bảo trợ xã hội.
* Lệ phí: Không
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ qui định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.
- Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 8/10/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ.
 
File đính kèm: Tải file