Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục đổi, cấp lại Giấy xác nhận mức độ khuyết tật
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 5 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung: Trình tự, thời gian thực hiện
- Cá nhân tự lập hồ sơ hoặc đến UBND xã, phường, thị trấn để được hướng dẫn làm hồ sơ theo quy định;
- Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” UBND xã, phường, thị trấn;
- Bộ phận một cửa UBND xã, phường, thị trấn:
+ Hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ;
+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.
- Trả kết quả cho cá nhân theo thời gian quy định.
Cách thức thực hiện: cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại “bộ phận một cửa” UBND xã, phường, thị trấn.
Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ, gồm có:
- Thành phần hồ sơ gồm:
+ Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại (theo mẫu);
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân
Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND xã, phường, thị trấn.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn
- Cơ quan phối hợp: Không
Kết quả thực hiện TTHC: Giấy xác nhận khuyết tật (đổi, cấp lại).
Lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp, đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật (Mu số 01 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012). <>
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật người khuyết tật ngày 17/6/2010;
- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 11/04/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.
- Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012  của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.
Đơn đề nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp, đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
(Mu số 01 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012)
File đính kèm: Tải file