Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 15 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung:
Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ Hà Thị Thanh Thảo 1 ngày Văn bản đăng ký sinh hoạt tông giáo ( theo mẫu) ( 01 bộ)
Bước 2 Thẩm định hồ sơ Hà Thị Thanh Thảo 13 ngày
Bước 3 Lãnh đạo UB phê duyệt Vũ Hồng Chương (Phó CT)
Phạm Thành Trung (Chủ tịch)
1 ngày
Bước 4 Trả kết quả Đỗ Thị Bích Liên  
File đính kèm: Tải file