Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục đăng ký người vào tu
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 3 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung:
Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ Hà Thị Thanh Thảo 1 ngày - Văn bản đăng ký người vaò tu ( theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND cấp xã nơi người vào tu có hộ khẩu thường trú
- Ý kiến văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ ( với người chưa thành niên vào tu)                                              ( 01 bộ)
Bước 2 Thẩm định hồ sơ Hà Thị Thanh Thảo 1 ngày
Bước 3 Lãnh đạo UB phê duyệt Vũ Hồng Chương (Phó CT)
Phạm Thành Trung (Chủ tịch)
1 ngày
Bước 4 Trả kết quả Đỗ Thị Bích Liên  
File đính kèm: Tải file