Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

Ủy ban nhân dân phường Cửa Ông tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2010 - 2015", gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Cẩm Phả. Qua thời gian thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TU của BTV Thành ủy đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, Đảng viên và nhân dân.
       Ngày 23/9, UBND phường Cửa Ông đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2010 - 2015", gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Cẩm Phả. Với đặc điểm tình hình đặc thù, UBND phường Cửa Ông đã gặt hái được nhiều thành công qua các mặt công tác. Tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, chính trị trên địa bàn cơ bản ổn định. Các hoạt động tuyên truyền văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, công tác an sinh xã hội, chế độ chính sách được triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả, đặc biệt là Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 15/5/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy và Quyết định 04/QĐ-UBND ngày 06/8/2013 của UBND thành phố Cẩm Phả về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã góp phần thúc đẩy phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư" trên địa bàn phường Cửa Ông.

Đ/c Phạm Thành Trung - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cửa Ông trình bày báo cáo kết quả thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2010 - 2015", gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU của BTV Thành ủy và QĐ số 04/QĐ-UBND của UBND thành phố Cẩm Phả.
 
Đ/c Phạm Thành Trung - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cửa Ông trình bày báo cáo kết quả thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2010 - 2015", gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU của BTV Thành ủy và QĐ số 04/QĐ-UBND của UBND thành phố Cẩm Phả.
 
        Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Tỉnh và Thành phố, Đảng ủy phường Cửa Ông đã ban hành nhiều Quyết định, Kế hoạch, văn bản, thành lập Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", Quyết định ban hành Quy chế thăm hỏi, trợ cấp, chế độ tang lễ..., tổ chức Lễ phát động hưởng ứng cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo Nghị quyết số 18 của BTV Thành ủy và Quyết định số 04 của UBND thành phố Cẩm Phả.
      Kết quả xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân, khu phố, phường đạt và giữ vững danh hiệu văn hóa. Ban Chỉ đạo phường thẩm định và ra quyết định xét công nhận "Gia đình văn hóa"; "Tổ nhân dân văn hóa". Hằng năm đều duy trì đạt 92% trở lên. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 14/16 khu phố giữ vững danh hiệu Khu phố văn hóa. Phường Cửa Ông giữ vững danh hiệu Phường Văn Hóa.
       Việc xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế - xã hội trên địa bàn phường phát triển nhanh chóng, cơ sở kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư trọng điểm, đồng bộ. 100% các chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đã đề ra. Huy động mọi nguồn lực để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng như: Các hạng mục thuộc khu di tích lịch sử văn hóa Đền Cửa Ông, đường bao biển, cải tạo vỉa hè, trồng cây xanh, cao tầng hóa các trường học, cải tạo sửa chữa trạm y tế, nâng cấp cải tạo hệ thống đường dân cư, hệ thống mương, cống thoát nước được quan tâm cải tạo hàng năm đã hạn chế thấp nhất tình trạng ngập úng trong các khu dân cư... Các tấm gương người tốt, việc tốt, và điển hình tiên tiến đã trở thành mục tiêu trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong mỗi gia đình, dòng họ, trong mỗi khu phố và đã được nhân dân đồng tình ủng hộ. Xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang cũng đạt được nhiều kết quả rất tích cực thông qua các hình thức tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh. Việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ tết, ngày truyền thống của địa phương được tổ chức với tinh thần tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả được cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường ghi nhận và hưởng ứng tham gia tích cực.
        Công tác an sinh xã hội được Đảng bộ, chính quyền hết sức quan tâm, chú trọng chỉ đạo thực hiện đảm bảo an sinh xã hội. Ngày 28/8/2008, BCH Đảng bộ phường đã ra Nghị quyết thành lập "Quỹ an sinh xã hội" phường Cửa Ông, đó cũng là mô hình duy nhất trên địa bàn thành phố Cẩm Phả nhằm động viên, thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình trên địa bàn có người thân qua đời, người vô gia cư, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...Từ khi thành lập đến nay, Ban quản lý Quỹ duy trì hoạt động thường xuyên và kịp thời thăm viếng người thân qua đời trên địa bàn phường được nhân dân ghi nhận.

Tham luận: Tổng quát chung 5 năm thực hiện phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2010 - 2015", gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU của BTV thành ủy do đồng chí Lê Hồng Phong - Chủ tịch UB MTTQ phường trình bày.
 
Khu phố 4A2 với tham luận: "Kết quả xây dựng giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa, tổ nhân dân văn hóa và gia đình văn hóa ở khu phố, gắn với phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa với nhiệm vụ chính trị ở khu phố".

Khu phố 3 với tham luận "Kết quả xây dựng Người tốt - việc tốt".
 
        Tại buổi Hội nghị, UB MTTQ phường và các khu phố đã mang đến với Hội nghị các bài tham luận với nội dung xoay quanh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Và đặc biệt, có sự tham dự và chỉ đạo của bà Nguyễn Thị Bích Thương - Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố. Phát biểu trước Hội nghị, bà Nguyễn Thị Bích Thương đánh giá cao và ghi nhận kết quả 5 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2010 - 2015", gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 06/8/2013 của UBND thành phố Cẩm Phả mà Đảng ủy, Chính quyền và nhân dân phường Cửa Ông đã đạt được.

Bà Nguyễn Thị Bích Thương - Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Cẩm Phả
về dự và chỉ đạo.

 
       Tại Hội nghị, UBND phường Cửa Ông đã ra quyết định khen thưởng cho 21 tập thể và 42 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2010 - 2015", gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 06/8/2013 của UBND thành phố Cẩm Phả. Đây là những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong kết quả chung và thành công của phong trào và được UBND phường động viên, khích lệ sự cố gắng, nỗ lực qua hình thức khen thưởng thông qua Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường trao tặng cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
 
Đồng chí Phạm Thành Trung - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường trao tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.
 
       Qua 5 năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống khu dân cư gắn với 3 năm thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã đi vào chiều sâu tạo phong trào thi đua rộng khắp, phát huy sức mạnh nội lực của nhân dân, của cộng đồng dân cư chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng tốt hơn, thực hiện dân chủ ở cơ sở được mở rộng, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"  đã đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của Nhà nước, tạo lên sự thống nhất, tăng cường đoàn kết, thương yêu đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, khơi dậy các nguồn lực trong nhân dân, lấy đoàn kết để phát huy sức mạnh của mọi tổ chức và cá nhân, lấy việc thực hiện dân chủ và công khai ở cộng đồng dân cư làm động lực phát triển.
Tin và ảnh: Tiến Lãm.


 
Các tin liên quan: